Johan Siverich

Han föddes år 1727, troligen i Stralsund i nuvarande Tyskland.

Troligt är också att han kom med den Svenska armen till Sverige i mitten av 1700-talet. Han var då fältskär till baron Gabriel Falkenberg d.y. på gården Börstorp i Enåsa socken, Skaraborgs län.  

Han var gift med Eleonora Charlotta Pantzerhielm. De gifte sig i början på 1750-talet och år 1754 vad de bosatta i Enåsa socken i Skaraborgs län.

År 1756 fick han av sin uppdragsgivare en egendom, Kullen i Hassle socken, Skaraborgs län, donerad till sig på sin livstid.

Han avled av "feber" den 8 april år 1773 på Kullens gård i Hassle socken, Skaraborgs län. I Död och begravningsboken är det också noterat "Tysk extraction", detta syftar troligen på hans härkomst. Johan begravdes den 14 april.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2007-05-30