Vapensköld Jacob (Holmstedt) Pantzerhielm

Jacob föddes den 27 september 1695 i Stockholm. Hans föräldrar var Grosshandlaren och Krögaren Hindrich Oluffson och hans hustru Maria Klein. Han döptes den 14 oktober 1695.

År 1712 tog han värvning som volontär vid Livgardet. Därmed började han sin bana som militär. Redan följande år blev han befordrad till Sergeant vid Södermanlands regemente. Han verkade inom Sveriges krigsmakt och Södermanlands regemente i resten av sitt liv.

Hans militära bana:

1712 - Volontär som Fältskärsgesäll vid Kungliga Lifgardet.
1713 - Befordrad till Sergeant vid Södermanlands Regemente.
1713 - Kommenderad till flottan, deltog vid skärmytslingen vid Fleseberg.
1714 - Februari. Befordrad till Fältväbel.
1718 - 26 juni. Befordrad till Regementsadjutant.
1718 - Deltagit norska fälttåget samt därunder i Fredrikshalds belägring.
1719 - Deltagit vid slaget vid Södra Stäket.
1721 - 18 februari. Befordrad till Fänrik vid Majorens Kompani, utan lön.
1723 - Placerad till Underofficers lön till år 1739, den 6 september får han sin förra fändriks lön. Sergeant. 
1725 - 1 februari. Åter Fältväbelsindelning.  
1732 - Arbetskommendering vid Vaxholm och Oxdjupet. 
1739 - 6 september. Fick Fänriks indelning och kommenderad till Finland.
1740 - Fästningsarbete vid Willmanstrand.
1741 - Deltog i striden vid Willmanstrand, sårad i höger hand, var bland de som stred längst, tillfångatagen.
1744 - Maj. Återkommen från fångenskapen.
1747 - 18 september. Bedordrad till Löjtnant.
1747 - 24 oktober. Befordrad till Kapten med Löjtnants lön.
1750 - 17 maj. Utnämnd till Riddare av Svärdsorden.
1751 - Till hösten 1753. Arbetskommendering i Helsingfors och vid Sveaborg, samt chef vid Sveaborg. 
1757 - 20 januari. Befordrad till 2:e Major.
1757 - 1 april. "Transporterad" till Oppunda Kompani där han blev chef.
1760 - 16 juni. Adlad till Pantzerhielm.
1760 - Hösten. Beordrad att omedelbart ansluta till armén i Pommern.
1761 - 5 maj. Erhöll avsked med pension, "ansågs hava varit en skicklig och god officer".

När han erhöll avsked den 5 maj år 1761 hade han tjänstegjort i den Svenska armen i 48 år.

Hans militära karriär beskrivs också i "Kungl. Södermanlands regementes historia 1771-1915" band 3 år 1919, skriven av Karl K-son Leijonhufvud.

Han var gift två gånger. Med sin första hustru, Inga Nuttenia, fick han tre barn. Av mantalslängderna för Södermanlands län 1745, bodde de då på militärbostället Dahl i Västra Vingåkers socken, det framgår också att ”frun död ds Jun[i]”. I mantalslängderna för Södermanlands län 1748 var han ”enkling” på samma ställe.

År 1748 gifte han om sig med Maria Anna Billon, född i Paris, Frankrike. Med henne fick han ytterligare tre barn.

År 1750 blev han "Riddare av Svärdsorden". Svärdsorden var Sveriges militära förtjänstorden instiftad av Fredrik I den 23/2 1748 för tapperhet till fält och till sjöss och sedemera som belöning för långvarigt gagnade verksamhet inom försvarsmakten. (Mer info om Svärdsorden)

Han blev adlad den 16 juni 1760 till Panzerhielm. Introducerad först 1896 genom sin sonson. Valspråket för släkten Pantzerhielm är "Liv och ära, lika kära".


Klicka för att förstora!

Släkten Pantzerhielms vapen.

Klicka på bilden för att göra den större.
Se även följande länk.

Klicka för att förstora!
Riddarhuset i Stockholm.
Juli 2005.
Klicka för att förstora!
Vapentavlan i Riddarhussalen.
Juli 2005.
Klicka för att förstora!
Ida och vapentavlan i
Riddarhussalen.
Juli 2005.


I "Svensk Slägt-Kalender" år 1885 inledes avsnittet om släkten Pantzerhielm med följande text:

» Jacob Holmstedt, f. 1695, major, R. S. O., blef den 16 Juni 1760 adlad under namnet Pantzerhielm, död 1761. Vapen: En blå sköld, skuren medelst en rätt uppstående spets af guld, hvilken är belagd med en blå pansarskjorta, som är fodrad med rödt, följd öfvergående med en rätt framstående öppen tornerhjelm, sirad med en röd fjäder; spetsen är följd till höger med en brinnande granat af guld; till venster trenne i en triangel upplagda kulor av samma metall. Ofvan på skölden står en öppen tornerhjelm, sirad med en af guld, silfver och blått vriden hjelmkrans, hvaruppå stå tvenne i kors lagda estandarer, det högra af silfver, det venstra rödt, emellan hvilka en gul utslagen fana är stäld, belagd midt uppå med en sig till höger vändande svart grip. Hjelmtäcket är blått, fodradt med silfver, kantadt och uppbundet med guldfransar och tofsade snören. Valspråk: Lif och ära, lika kära.»

Se även texten i original.

Jacob avled, 69 år gammal, den 27 september 1761 på gården Fyrö i Sköldinge socken, Södermanlands län. Han avled av "slag" och begravdes i Sköldinge kyrka den 3 oktober.

Hans dåvarande hustru Maria Anna Billion avled 1790 i Strömsholm.


Barn med Maria Anna Billion:

 • Maria Lovisa, * 6 april 1750 V. Vingåker. Hennes ättlingar.
 • Barn 2, * 17?? ?.
 • Trol. Jakob Fredrik, * 8 augusti 1758 V Vingåker.


  Kommentar: Sammanställt bl a efter inlägg i Anbytarforum, samt "Södermanlands regementes historia 1771-1915" av Karl K-son Leijonhufvud.


  "Adliga ätten Pantzerhielms äldre härstamning".
  "Södermanlands regementes soldatregister".

  Se även Riddarhusets "Ätt- och vapendatabas".


  Åter till antavlan.


  Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2020-05-27