Vapensköld Jakob (Momma) Reenstierna d.ä.

Han föddes omkring år 1625 i Eschweiler, hertigdömet Jülich, i Tyskland. Hans föräldrar var kopparmästaren Willem Momma och hans hustru Maria Bauer.

Jakob, som var gift med Elisabeth Kock, blev i likhet med sin bror Abraham, köpman och brukspatron.

År 1666 grundlade bröderna i Jakobstad i Finland en varvsanläggning vid stadens hamn och den forna "bankstaden" för att bygga monterade och till skatteavdrag berättigade fartyg. Där omskolades nejdens skeppstimmermän för den nya tekniken, att bygga större fartyg på kravell efter det "holländska maneret".

Den 20 november 1674 erhöll bröderna Momma-Reenstierna privilegium att tillverka kopparmynt i Kengis av kopparn från Svappavaara. Fram till 1686 uppges det ha präglats kopparmynt till ett värde av 95596 daler silvermynt. Den 19 april 1686 skedde den sista myntningen. Gruvbrytningen i Svappavaara pågick i 30 år. Sedan började malmen att bli svåråtkomlig då gruvorna blev djupa och vattenfylldes. Bröderna Momma saknade kapital till driften. År 1686 anses gruvbrytningen ha upphört helt och arbetarna blev uppsagda. De som kunde flyttade från Svappavaara.

Bröderna Momma adlades 1669 för bl.a. sina insatser i norra Sverige och erhöll adelsnamnet Reenstierna. Båda bröderna dog sedermera helt utfattiga.

Jakob avled den 27 mars 1678 i Norrköping, Östergötlands län.

 


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2007-10-30