Märta Lindelöf af Kedom

När och var hon föddes är inte känt. Hennes föräldrar var Hans Joensson av Rylanda och Häggestorpssläkten eller Lindelöf av Kedom och hans hustru Margareta Kafle.

Hon var gift med Generalmajoren vid Västgöta Kavalleriregemente Per Hierta.

Hon avled år 1681 på gården Häggatorp i Vedums socken, Skaraborgs län.


Barn:
 • Lars, * 23 oktober 1648 på Tumleberg i Essunga. 1)
 • Metta, * 1653 Larv.

  1) Generalmajor. Död den 14 februari 1711. I Svensk biografiskt handlexikon finns följande att läsa om Lars:
  "Ännu helt ung anställd vid faderns regemente, åtföljde han Vestgöta kavalleri under Carl XI:s skånska fälttåg och förde i slaget vid Lund sitt kompani med utmärkt tapperhet. Vid början af Carl XII:s ryska krig befordrades han till öfverste för Upplands femmänningsregemente, men flyttades 1708 tillbaka till Vestgöta kavalleri, för hvilket han då blef chef. Han hemsändes sedan för att öfvervaka inöfvandet af det nyutskrifna manskapet. Och sista gången svenska folket gjorde en kraftansträngning att jaga fienden ur landet 1709--10, då Magnus Stenbock försvarade Skåne samt Smålands och Vestergötlands allmoge gick man ur huse, red den sextiotvåårige Lars H. med sina nyinöfvade Vestgötagossar ned till Skåne och kastade med dem i slaget vid Helsingborg, »utan att lossa ett skott, endast med värjan i hand», hela danska kavalleriet tillbaka. Utnämnd till generalmajor sistnämnda år, tog han kort därefter afsked ur krigstjänsten och afled d. 17 jan. 1711. Gift 1: 1673 med Magdalena Uggla och 2: 1698 med Maria Kristina Bonde".
   


  Åter till antavlan.


  Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2007-07-20