Marcus Danielsson Kock


Oljemålning i
Avesta kyrka.
Han föddes i Liège i nuvarande Belgien den 14 januari 1585 som son till bergsmannen Daniel Kock och hans hustru Katarina Havens.

Kock var en familj som under flera generationer gjort sig kända i Limburg och Liège för sina insikter inom metallindustrin. Marcus Kock kom att uppfostras för att gå i sina fäders fotspår. På grund av sina mekaniska anlag sattes han i bössmakarlära under stadsartillerimästarens ledning och fick samtidigt lära sig göra vågar.

Därefter gav han sig ut på en genomresa i Europa, och besökte då Frankrike, Nederländerna, Tyskland och flera österrikiska provinser. Slutligen kom han till Ungern, där han stannade en längre tid för att arbeta inom bergsbruket och mynttillverkning. Efter grundlig utbildning och mångsidig erfarenhet reste Marcus Kock till Danzig, där hans farbror Abel Kock var stadens vågmästare. Hos honom arbetade han som bidrädande vågmästare i två år.

I Danzig träffade Kock flera landsmän från Nederländerna, och senare även sin blivande svärfader, den polske myntmästeren i Danzig, Isak van Eijck. Marcus Kock tog liksom van Eijck polsk anställning efter par år, och blev år 1613 vid tjugoåtta års ålder myntmästare i Bromberg. Härifrån flyttade han i samma egenskap till Königsberg 1622 för anställning hos kurfursten av Brandenburg. Kock förflyttades senare till Berlin med samma befattning.

Han gifte sig den 28 juli 1614 med van Eijcks dotter, Elisabet van Eijck (1598-1665).

År 1626 inkallades Kock av Gustav II Adolf i syfte att utveckla och förbättra landets myntprägling, och utnämndes till myntmästare i Nyköping 1627 (kontrakt 22 febr.). Denna befattning kom han att inneha fram till 1629. Mellan 1632 och 1636 hade Kock samma befattning i Säter, 1627-1641, i Arboga 1628, i Stockholm 1633 (privilegium 12 mars 1634) -1639, i Sala 1639 (enligt K. brev 9 aug.) -1641 och slutligen i Avesta från 1641 (kontrakt 13 aug.).

Marcus Kock införde genast flera förbättringar, bland annat det i åtskilliga andra länder redan då rådande bruket att prägla mynten med myntmästaremärken. Under Kocks ledning utvecklades kopparverket i Avesta till ett av Europas förnämsta kopparverk. Kopparplåt från Avesta kom bl.a. att gå till slottet i Versailles. Kock startade 1644 också ett myntverk i Avesta för prägling av kopparmynt.

Marcus Kock dog i Avesta den 20 november 1657 och begravdes i Avesta kyrka, som "af honom uppbyggdes och som han för egna medel lät inreda".

Marcus söner adlades den 24 maj 1667 till namnet Cronström.

Källa: Wikipedia och Svenskt biografiskt handlexikon.

Mer om Marcus Kocks verksamhet, se utdrag från Svensk Biografiskt Lexikon.
Släkten Kock-Cronström, med tillstånd från Gunnar Tonnquist.

Avesta Myntmuseum.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2008-09-22