Marcus Kock

Det är inte känt när eller var han föddes.

Han var verksam som järnmanufakturist i Liège i nuvarande Belgien.

Namnet på hans hustru är inte känt, ej heller när eller var han avled.

Källa: Släktöversikter på Internet.


Släkten Kock-Cronström, med tillstånd från Gunnar Tonnquist.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2008-09-22