.........

Namnet på järnmanufakturisten Marcus Kocks hustru är inte känt. Ej heller var och när hon föddes eller avled.


Barn:
  • Daniel Remacle, * mitten av 1500-talet.
  • Abel, * 15??. 1)

    1) Vågmästare i Danzig.


    Källa: Släktöversikter på Internet.

    Åter till antavlan.


    Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2007-07-27