.........

Namnet på myntmästaren i Danzig, Isak van Eijcks hustru är inte känt. Ej heller var och när hon föddes eller avled.


Barn:
  • Elisabet, * 21 oktober 1598, Danzig.


    Källa: Wikipedia och släktöversikter på Internet.

    Åter till antavlan.


    Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2007-07-27