Hindrich Oluffson

Hindrich föddes i Lübeck i Schleswig-Holstein, Tyskland. Hans föräldrar var Handelsmannen Heinrich Olufson och hans hustru.

Den 17 november 1685 gifte sig i Tyska församlingen i Stockholm med Maria Klein. Maria var då änka efter köpmannen Emanuel Schwartz. Troligt är att Hindrich kommit till Stockholm strax innan sitt giftermål. Hindrich och Maria fick fyra barn tillsammans.

Den 9 juli 1691 erhöll han burskap i Stockholm.

Fram till 1693 bodde familjen troligen på Prästgårdsgatan i Maria församling i Stockholm. Från detta år så arrenderade han krogen på Dalarö i Stockholms skärgård, dit familjen också flyttade.

År 1699 avled hans hustru Maria och han blev änkling. Han gifte om sig före år 1703 med Birgitta Barkman. Men henne fick han ytterligare minst 2 barn.

Troligt är att familjen återvände till Stockholm år 1705 eller strax därefter.

Hindrich avled före år 1713. Var han avled är inte känt.


Barn med Birgitta Barkman:
  • Carl Georgen, * 1703 Dalarö.
  • Brita, * 1704 Dalarö.


    Källa: "Adliga ätten Pantzerhielms äldre härstamning".

    Åter till antavlan.


    Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2004-12-16