Johan Klein

Johan var född den 10 december 1614 i Simmersbach i Hessen, Tyskland. Hans föräldrar var borgaren Jost Klein och hans hustru Barbara.

Anders Perlinge skriver i sin artikel ”Adl. ätten Pantzerhielms äldre härstamning” följande om Johan:
En bevarad likpredikan över Johan Klein lämnar hans personalia: bl.a. omtalas att han lärt skräddarhantverket i Marburg (Hessen) och sedan rest som gesäll under flera år i Tyskland och Frankrike — mitt under det brinnande 30-åriga kriget. År 1634 kallades han som kammartjänare och personlig skräddare till Carl Gustaf (senare Carl X Gustaf av Sverige). 1638 medföljde Johan Klein Carl Gustaf på en resa till Frankrike och samma år erhöll han burskap inom sitt skrå. 1654 erhöll han kunglig tjänst hos Carl X Gustaf som hovskräddare. Sedan 1651 var han föreståndare for Tyska kyrkan och dess skola: "Und 1st: M. Johann Kleins Schneider zuin Vorsteher der Kirche und Schule: Erwälet". Snart blev han också medlem av de äldste och kyrkorådet.
Johan Klein var gift två gånger, först 1640 med Elisabeth Geijer (hovskräddaren Fredrik Geijers dotter). I detta äktenskap föddes bl.a. dottern Barbara Klein, vilken genom sitt gifte med Martin Casten Bellman blev stammoder för släkten Bellman i Sverige. Elisabeth Geijer avled 1648 och Johan Klein lät gifta om sig senare samma år den 19 oktober med Margaretha Dehnen. Hon var dotter till Kungl. Musikanten Jacob Dehnen (Da'hn, Dahne etc.). Moderns namn ar okänt, men hon tycks ha avlidit 1648/9.

Via sin dotter Barbara Klein så var han alltså farfars morfar till skalden Carl Michael Bellman. (Se också Carl Michael Bellmans anor)

Han avled i Stockholm den 22 december 1664 efter en tids sjukdom, 50 år gammal.


Barn med Elisabeth Geijer:
  • Barbara Klein, * 1645, Stockholm.

    Namnen på hennes övriga barn är ännu okända.


    Källa: "Adliga ätten Pantzerhielms äldre härstamning".

    Åter till antavlan.


    Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2004-12-16