Jonas Jonsson

Jonas föddes den 27 juni 1776 på gården Kärr i Västerljungs socken, Södermanlands län. Hennes föräldrar var boden Jonas Larsson och hans hustru Christina Olofsdotter.

År 1780 flyttade familjen från gården Kärr till gården Nyckelby i samma socken. 1789 flyttade familjen vidare till gården Fredriksberg på Adelsö i Salems socken, Stockholms län.

Följande år, 1790, flyttade Jonas hemifrån till Allhelgona församling i Nyköping, Södermanlands län. Han flyttade senare tillbaka till Västerljungs församling.

År 1796 flyttade han åter hem till sina föräldrar på torpet Fredriksberg på Adelsö i Salems socken. Han var då redan gift med Maria Elisabeth Ersdotter. Både kom då närmast från Västerljungs församling.

Två år senare, år 1798, avled hans far och Jonas tog över bruket av torpet.

I december månad 1807 avled hans hustru och Jonas blev änkling. Följande år, den 14 oktober 1808, gifte han om sig med Brita Catharina Ersdotter, torpardotter från Nyboda i samma församling.

Året därpå, den 1 april 1809, lämnade familjen torpet Fredriksberg och flyttade till gården Segerböle i Botkyrka socken, Stockholms län. Hans moder flyttade inte med utan flyttade in på fattigstugan i Salems socken.

Gården Segerböle brukade han till år 1831 då han flyttade till gården Kjesta Norrgård under Glömsta gård i Huddinge socken, Stockholms län.

Där dog han senare samma år, den 16 maj 1831, 55 år gammal. Han var då redan änkling. När hans andra hustru avled är ännu inte känt.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2000-04-04