Jonas Larsson

Jonas föddes 1 februari 1747 på gården Betsbol i Västerljungs socken, Södermanlands län. Hans föräldrar var bonden Lars Jonsson och hans hustru Brita Andersdotter.

År 1767 lämnade Jonas hemmet och fick troligen tjänst som dräng i någon av gårdarna i socken.

I slutet av 1760-talet gifte han sig med Christina Olofsdotter. Under de första åren av 1770-talet flyttade han med sin familj tillbaka till hans föräldrar på gården Betsbol.

Två år senare, 1772, flyttade de från Betsbol till gården Kärr i samma socken. Den brukade han till år 1779. Då flyttade familjen till gården Nyckelby i samma socken.

Nyckelby brukade han till år 1789, då de flyttade till torpet Fredriksberg i Salems socken, Stockholms län.

Han brukade Fredriksberg till sin död år 1798.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2000-04-04