Lars Jonsson

Lars föddes år 1723, troligen i Västerljungs socken, Södermanlands län.

År 1747 var han redan gift med Britta Andersdotter och bodde i Betsbohl i Västerljungs socken.

Han bodde i Betsbohl till efter år 1775.

Därefter är inte hans liv och leverne ännu känt.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2000-04-04