Pär Pärsson

Pär föddes den år 1692 i Kvistbro socken, Örebro län. Han var son till Pär Olsson och hans hustru Ingri Jansdotter.

Han gifte sig den 30 oktober 1733 med Karin Hansdotter. År 1748 bodde han med sin familj i Vekhyttan i Kvistbro socken.

Han avled i Kvistbro socken år 1777, 85 år gammal.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2000-05-11