Pär Olsson

Var och när han föddes är ännu inte känt. Troligt är att han föddes i Kvistbro socken, Örebro län.

Han var senare gift med Ingri Jansdotter.

År 1692 bodde han med sin familj i Kvistbro socken, Örebro län.

Hans vidare leverne är ännu inte känt.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2000-05-11