Ingri Jansdotter

Var och när hon föddes är ännu inte känt. Troligt är att hon föddes i Kvistbro socken, Örebro län.

Hon var senare gift med Pär Olsson.

År 1692 bodde hon med sin familj i Kvistbro socken, Örebro län. Detta år föddes också deras son Pär. Om hon födde fler barn är ännu inte känt.

Hennes vidare leverne är ännu inte känt.


Barn:
  • Pär, * 1692, Kvistbro.

    Om hon fött fler barn är ännu inte känt.


    Åter till antavlan.


    Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2000-11-02