Nils Nilsson

Nils föddes 1758, troligen i Edsbergs socken, Örebro län.

I mitten av 1780-talet gifte han sig med Brita Hansdotter.

År 1785 bodde han med sin familj på gården Ägelsta i Edsbergs socken, som han också brukade.

Han bodde i Ägelsta till efter år 1804. Hans vidare leverne är ännu ej känt.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2003-01-08