Per Svensson

Per föddes år 1731, troligen i Edsbergs socken, Örebro län.

År 1754 var han redan gift med Brita Nilsdotter och brukade en av gårdarna i Frösvi by i Edsbergs socken. Senare togs gården över av sonen Lars och hans familj.

Per avled i januari månad år 1797, 66 år gammal.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2000-05-11