Gustaf Gustafsson

Gustaf föddes den 28 december 1721, troligen i Edsbergs socken, Örebro län.

Omkring år 1750 gifte han sig med Brita Pehrsdotter.

Fjorton år senare, år 1764, bodde han med sin familj på gården Gräfsta i Edsbergs socken, som de också brukade.

År 1768 hade han redan blivit änkling då hustrun avlidit.

Mot slutet av 1780-talet togs gården över av hans dotter Catharina och hennes make Sven Persson.

Gustaf bodde kvar på gården Gräfsta till sin död i november månad år 1795, 74 år gammal.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2000-05-11