Jöns Olsson

Jon föddes år 1699 troligen i Fryksände socken i Värmlands län. Hans föräldrar var Olof ...... och hans hustru Karin .......

År 1741 bodde han med sin familj i en av gårdarna i Östmarks by i Fryksände socken.

Han var gift med Marit Olofsdotter.

Han bodde i Östmarks by till efter år 1749.

Det är inte känt när eller var han avled men troligen bodde han i resten av sitt liv i Östmarks by.


Kommentar:
Östmarks socken bröts år 1765 ut från Fryksände socken.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2011-01-04