Anders Olofsson Moilainen

När Anders föddes är inte känt. Troligt är att han var född på gården Moilainstorp i Gräsmarks socken, Värmlands län.

Han var gift med Marit och han inköpte ett torp i Runnsjön i Fryksände socken, Värmlands län, där de också bosatte sig. Enligt kyrkböckerna för år 1711 så bodde de då i Runnsjön.

I Carl Axel Gottlunds dagboksanteckningar från sin resa genom Värmlands Finnmarker år 1821, skriver han följande:
"........, så var en Anders Olsson Moilainen, kommen från Moilainstorp i Gräsmark. Han var en gammal dräng och hade skaffat sig en ansenlig förmögenhet genom sitt arbete. Han var den, som först upptog Runnsjön (hon var nu i 5:te led efter honom) och tog därpå skatt efter 1/4 hemman. Förut hörde det under Sörmarks utskog. Han hade en son, Olov Andersson, vilken, då fadren dog, var i Karlstad. Gubben hade nedgrävit en brännvinspanna full med silverpenningar i skogen, men hade ej nog förtroende för änkan och döttrarna, för att yppa för dem stället, utan sade blott: om nu min son varit hemma, så skulle jag gett honom en så stor gåva, att han ej skulle behöva söka dränglön (han behövde ej se sig om efter pängar att avlöna några drängar). Han dog emellertid och hans skatter äro än i dag förborgade."

Enligt kyrkböckerna så avled Anders någon gång mellan år 1711 - 1716 i Runnsjön i Fryksände socken.


Ur Fryksdals härads domböcker, 1701-1703
1701 vt
95/
Finnen Anders Moilan upbudar 1/2 Runnsjön, som han köpt utom börd av Olof Larsson ib för 33 Rd , vartil Olofs mor Karin Nilsdotter gett sitt samtycke.
1703 vt
70/ Anders Olofsson Moilan
söker fasta på 1/2 Runnsjön, som han köpt av Olof Larsson i Smedserud för 33 Rd.

Ur Fryksdals härads domböcker, 1726-1740
1729 ht
7/
Mellan Tomas Orran i Lekvattnet och mågen Anders Kes (Kis) i Bogen samt Jöns Tomasson skall göras avräkning beträffande de senares arv efter morfadern Anders Moilan, 8 tunnor råg, som Tomas fått av svågern Olof Moilan i Runnsjön. Tomas anser sig redan ha betalat till Kes medelst säd, kläder och annat.
8/ (Olof) Moilan bevisar med avtal av 1717 (vt 19), att Tomas Orran i Lekvattnet sålt honom den 1/5 av 2/3 i Runnsjön som Tomas svärfar Anders Olofsson Moilan lämnat i arv till (sina dotterbarn,) Anders Kes hustru och Jöns Tomasson. Dessa tilldöms ersättning för sin mödernejord ur Tomas fasta egendom.


Kommentar:

  • Efter information bl a från Jarl Ericssons bok "Finnar i Östmark, Vitsand, Nyskoga....".
  • vt resp ht som står efter årtalet i Domboken anger "Vårtinget" resp. "Hösttinget".


    Åter till antavlan.


    Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2005-08-08