Erik Persson Oinoinen

Erik föddes ca 1635. Var han föddes är inte känt. Hans föräldrar var torparen Per Pålsson Oinoinen och hans hustru.

Han inflyttade i slutet av 1650-talet med sin far, mor och två syskon från Gästrikland till Mulltjärn i Fryksände socken, Värmlands län, där hans bror Per ägde ett torp. Även fadern blev ägare till ett torp i Mulltjärn. Efter moderns död gifte hans far om sig med en finska från Viggen i Nyskoga socken och flyttade dit.

Jarl Ericsson skriver i sin bok om "Finnarna i Östmark..." följande om hans far och bror:
"På faderns önskan flyttade även sonen Per till Viggen. Där gick det dock så illa det kunde gå för dem båda, då bägge under "Gyldenlöwe-fejden" 1675-1679, blev ihjälslagna av en från Norge inträngande hop, som brände ner hela hemmanet."

och vidare:
"Sedan både fadern Per Pålsson och brodern Per Persson, ihjälslagits av norrmän i Viggen, övertog Erik den jord dessa båda ägt i Mulltjärn."

Han skriver också:
"Till den västra delen av Mulltjärn kom en finne, Kristoffer Andersson Nikkarinen född ca 1620, som finns i mantal under åren 1653-1662, vilket senare år han avled. Kristoffers hustru hette Karin Mattsdtr. och hon födde två söner och en dotter." och "Erik Persson Oinoinen gifte sig med änkan efter Kristoffer, hon hette som nämndes ovan Karin Mattsdtr, född ca 1625. Dessa två ägde nu hela Mulltjärn. Erik finns i mantal 1663-1676 och Karin ytterligare till 1678."

Runt hans syster Brittas öde skriver Jarl Ericsson:
"Härförut har omtalats hur Eriks syster Britta omkring 1660 blev gift med en inflyttad husfinne, Knut Pålsson Makkoinen". Richard Broberg lämnar en mustig beskrivning av dem. "Knut Makkoinen var en vild och oregerlig karl, hans hustru var argsint och grälsjuk och deras vistelse i Mulltjärn blev därför en orolig tid." Flera domstolsprotokoll vittnar om slagsmål, knivskärning, våldtäkt, tvister om svedjefall och rågbråtar. Allt återgick inte till ordningen förrän Kritoffer Anderssons efterlämnade söner Anders och Matts Kristoffersson och dottern Karin Kristoffersdtr enligt Fryksdals Härads Domboksprotokoll 1671, h20, "får återlösa från Knut Macken ib 1/2 Mulltjärn, som han köpt av deras styvfar Erik Ojen ibidem". Knut flyttade inte frivilligt, men efter dom, Fryksdals Härads Domboksprotokoll 1673, v64 "..Knut Pålsson i Mulltjärn döms att avflytta från Mulltjärn.." Så tvingades Knut och Britta lämna Mulltjärn. "1/2 Mulltjärn" som säges i domen, avser halva västra delen, alltså 1/4 av Mulltjärn." Han skriver vidare: "Den andra halvan av västra delen sålde Erik Persson 1681 till Abraham Sigfridsson Häkinen. Denne var gift med Erik Perssons styvdotter Karin Kristoffersdotter Nikkarinen, vilket förklarar varför just Abraham Sigfridsson fick köpa denna jord. Abraham finns i mantal under åren 1675 till 1725, en ovanligt lång tid. I fortsättningen dominerades Mulltjärn av de båda släkterna Oinoinen i östra delen, "Allagulla", och Häckinen i västra delen, på "Makulaberget", av hemmanet."

Han avled år 1684 i Mulltjärn i Fryksände socken.


Kommentar:

  • Efter information bl a från Jarl Ericssons bok "Finnar i Östmark, Vitsand, Nyskoga....".


    Åter till antavlan.


    Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2005-08-22