Per Pålsson Oinoinen

Per föddes ca år 1600 i Ivantjärn i Ockelbo socken, Gävleborgs län. Hans föräldrar var Påvel Oinoinen och hans hustru.

Jarl Ericsson skriver i sin bok om "Finnarna i Östmark..." följande om Per och hans familj:
"Efter Olof Henriksson Rämäinens död sålde änkan den östra delen av hemmanet 1) till "unge" Per Persson Oinoinen 2), som finns i mantal åren 1656-1658. Därefter står Per Pålsson i mantal åren 1659-1662; det var Per Perssons far, som kommit från Gästrikland med hustru och sönerna Erik och Pål, samt dottern Britta. Sedan Per Pålssons hustru dött, gifte Per Pålsson om sig med en finska från Viggen och flyttade dit. På faderns önskan flyttade även sonen Per till Viggen 3). Där gick det dock så illa det kunde gå för dem båda, då bägge under "Gyldenlöwe-fejden" 1675-1679, blev ihjälslagna av en från Norge inträngande hop, som brände ner hela hemmanet.
Per Pålsson Oinoinen född ca 1600, var gift två ggr; vi känner inte till namnet på någondera hustrun, men däremot på tre söner och en dotter.
"

Han finns i Mantals/Boskapslängd för Ockelbo år 1625 och anges där vara 24 år.

1) Avser Mulltjärn i dåvarande Fryksände socken, nuvarande Östmarks socken, Värmlands län.
2) Per Pålsson Oinoinens son.
3) Torpet Viggen ligger i Nyskoga socken, det var alltså där han avled år 1679.


Kommentar:

  • Efter information bl a från Jarl Ericssons bok "Finnar i Östmark, Vitsand, Nyskoga....".


    Åter till antavlan.


    Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2005-08-01