Erik Svensson

Erik föddes 1762 i Töftedals socken, Älvsborgs län.

Han gifte sig 1785 i Valbo-Ryrs socken, Älvsborgs län, med Karin Larsdotter.

De bodde i Lunden i Valbo-Ryrs socken till 1792 då familjen flyttade till Bästorp i Töftedals socken.

År 1802 flyttade de vidare till Naverstad. Erik hade en bror som flyttat dit 1796. Där bodde familjen på gården Västeröd .

Erik avled 1808 i Västeröd i Navestads socken. Han efterlämnade sin hustru Karin, gravid i åttonde månaden (Erik), och deras gemensamma barn Anders 18 år, Catarina 12 år och Sven 9 år.


Not. Efter info från Karl-Erik Johansson.

Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2010-12-29