Karin Larsdotter

Karin Larsdotter föddes 1768 i Valbo-Ryrs socken, Älvsborgs län.

Hon gifte sig 1785 i Valbo-Ryrs socken, Älvsborgs län, med Erik Svensson.

De bodde på gården Lunden i Valbo-Ryrs socken till 1792. Detta år, 1792, flyttade de till Bästorp i Töftedals socken, Älvsborgs län, och år 1802 vidare till Naverstad och gården Västeröd. Erik hade en bror som flyttat dit 1796.

År 1808 avled hennes make Erik och han efterlämnade sin hustru Karin, gravid i åttonde månaden (Erik), och deras gemensamma barn Anders 18 år, Catarina 12 år och Sven 9 år. Då flyttade hon och barnen till gården Buxungeröd, ett ställe som maken ägde.

Karin avled fyra år senare, år 1812 i i Buxungeröd i Naverstads socken, Göteborgs & Bohuslän.

Barnen Sven och Erik flyttade då till sin farbror Jon på Rör, och Catarina troligtvis till tjänst som piga på någon gård i bygden.


Barn:
  • Anders, * 19 februari 1790, Valbo-Ryr.
  • Catarina, * 1796, Töftedal.
  • Sven, * 1799, Töftedal.
  • Erik, * 1808, Naverstad.


    Not. Efter info från Karl-Erik Johansson.

    Åter till antavlan.


    Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2010-12-29