Samuel Joachim Michaël

Han var född 1750 men det är inte känt var han föddes. Hans föräldrar var regementsfältskären Samuel Friedrich Michaël och hans hustru Ulrika Eleonora Liborius.

Den 8 augusti 1773 gifte han sig med Margareta "Greta" Larsdotter från Södergården Vimla i Sandhems socken, Skaraborgs län. Vid tiden för giftermålet var han själv bosatt på gården Dintestorp, också den i Sandhems socken, Skaraborgs län.

År 1774 var de bosatta på gården Bengtsvad i Utvängstorps socken, Skaraborgs län.

Han var till yrket militär och år 1774 var han i husförhörslängden noterad som "Sergant Herr Sam. Michaël.

I januari månad är 1790 avled hans hustru endast 37 år gammal.

Han avled själv senare samma år, den 27 november 1790, på gården Bengtsvad i Utvängstorps socken, 40 år och 4 1/2 månad gammal. Han avled av "Andtäppa. Svullnad likt wattsot af en igenläkt......" och begravdes den 7 december.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2017-08-13