Lars Gustafsson

Han döptes den 24 augusti 1719. Han bodde då i Skattegården i Sandhems socken, Jönköpings län. Hans föräldrar var Gustaf Olofsson och hans hustru Margreta Larsdotter.

Den 8 juni 1744 gifte han sig med Annika Danielsdotter. Vid tiden för giftermålet bodde båda på gården Wimla Sörgård i Sandhems socken.

Hans hustru avled i juli månad 1785. Vi kan därefter följa Gustaf i husförhörslängden fram till år 1791, då hans namn är överstruket. Ett antagande är att han avlidit, men han kan inte återfinnas i Död och Begravningsboken för detta år eller för åren före och efter. Från 1792 har sonen Gustaf tagit över bruket av Wimla Sörgård och bor där själv med sin familj.

Det kan vara så att man missat att skriva in i kyrkboken när han avled eller så har han flyttat. Detta återstår att utforska.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, skapad 2017-08-14