Daniel Nilsson

När och var han föddes är ännu inte känt.

År 1719 var han gift med Ingeborg Gunnarsdotter och de bodde på en av gårdarna i Sandhems socken, Jönköpings län.

Inget om hans vidare leverne är ännu känt.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, skapad 2017-08-14