Jonas Persson

Jonas föddes år 1766 på gården Fiskevik i Ekeby socken, Östergötlands län. Han föräldrar var bonden Per Jönsson och hans hustru Annika Svensdotter.

År 1800 bodde han ännu hemma på gården i Fiskevik i Ekeby socken. Tre år senare, den 16 oktober 1803, gifte han sig med Maja Göransdotter från Åsbo socken. I samband med bröllopet flyttade hon in till Jonas i Fiskevik.

När Jonas mor och far avled omkring år 1807 ärvde Jonas halva gården och brukade därefter 1/8 av gården i Fiskevik.

De bodde kvar i Fiskevik i Ekeby socken, Östergötlands län, till efter år 1807.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2003-09-09