Lars Persson

Lars föddes den 17 november 1770 i V Hargs socken, Östergötlands län.

Han gifte sig senare med Eva Persdotter och de bodde år 1834 på gården Staffansbo i Åsbo socken, Östergötlands län, som de också brukade.

Den 1 december år 1834 skrev de ett testamente som ännu finns bevarat. Se vidare sidan om deras testamente.

Lars bodde kvar i Staffansbo i Åsbo socken, Östergötlands län, till sin död den 18 juni 1847. Han avled av "Ålderdom" och begravdes den 27 juni. Vid sin bortgång var han 74 år gammal.

På gården bodde sedan år 1833 även dottern Brita Stina Larsdotter och hennes make, vilka efter Lars död övertog gården.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2004-01-20