Jacob Jonsson

Han föddes år 1626, troligen i Malmbäcks socken, Jönköpings län.

Han gifte sig senare med änkan Ingeborg Svensdotter.

År 1686 köpte Jacob gården Gummestorp i Malmbäcks socken av änkan Elin Nilsdotter för 45 riksdaler.

År 1691 blev han änkling då hustrun avled.

Två år senare, år 1693 gifte han om sig i Malmbäcks socken. Namnet på hans andra hustru är inte känt. Även hon avled under 1690-talet.

År 1699, den 1 oktober, gifte han sig för tredje gången. Han tredje hustru var Ingrid Larsdotter. Hon avled år 1701 i Gummestorp.

Han bodde i Gummestorp i Malmbäcks socken till sin död år 1701.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2001-05-16