Zachris Johansson

Han föddes år 1645, troligen i Malmbäcks socken, Jönköpings län.

Namnet på hans hustru är heller inte känt.

År 1691 var han bonde i Älgaryd i Malmbäcks socken. Där bodde han till sin död år 1712.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2001-05-16