Håkan Zachrisson

Håkan föddes år 1733. Var han föddes är ännu inte känt. Hans föräldrar var bonden Zacharias Nilsson och hans hustru Maria Eriksdotter.

År 1753 bodde han med familjen på gården Hyltan i Ödestugu socken i Jönköpings län.

År 1755 flyttade han in till gården Olstorp, eller Olofstorp som den senare kallades, i Öggetorps socken, Jönköpings län. Han flyttade in i samband med sitt giftermål med pigan Lisa Andersdotter från Olstorp. De bosatte sig i Olstorp

Han bodde i Olstorp i Öggestorps socken till sin död den 25 februari 1799.Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2006-09-12