Anders Svensson

När och var Anders föddes är inte känt.

Han var gift med Britta Jönsdotter och de bodde år 1727 på gården Olstorp i Öggestorps socken, Jönköpings län.

Han avled i före år 1751, troligen i Olstorp i Öggestorps socken.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2006-09-19