Anders Jönsson

Anders föddes den 10 mars 1716, troligen i Tranemo socken, Älvsborgs län.

År 1757 var han gift med Ingeborg Björnsdotter och de bodde på gården Ranabo i Tranemo socken.

Före år 1795 hade han blivit änkling och därefter gift om sig med Brita Christoffersdotter. Brita var född 1721 i Sticksbacken i Tranemo socken. År 1795 bodde de på gården Ranabo.

Samma år, den 24 augusti 1795 avled han i Ranabo i en ålder av 79 år. Han avled av "colique" och begravdes den 6 september.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2008-03-11