Sven Andersson

Det är inte känt när eller var han föddes, troligt är dock att han föddes i Tranemo socken, Älvsborgs län.

År 1749 var han gift med Malin Jonasdotter och de bodde på gården Stora Snarås i Tranemo socken.

Om han bodde kvar på gården Snårås i Tranemo socken till sin död eller om han flyttat till någon annan gård är ännu ej känt. År 1795 ägdes och brukades gården av sonen Bengt. Varken Sven eller hans hustru Malin bodde då längre kvar på gården.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2006-09-04