Gunnar Nilsson

Gunnar föddes år 1733, troligen i Tranemo socken, Älvsborgs län.

År 1761 bodde han på gården Haga i Tranemo socken.

Samma år, den 14 juni 1761, gifte han sig i Tranemo med pigan Brita Månsdotter. Britta kom också ifrån Tranemo men namnet på gården där hon bodde har inte kunnat tydas. I och med giftermålet flyttade Brita in till Gunnar i Haga.

Han brukade gården Haga i Tranemo socken till sin död den 14 november 1795. Han var då 62 år gammal och avled av "Slag plågor". Gunnar begravdes den 22 november.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2006-09-04