Stina Bengtsdotter

Stina föddes den 10 juni 1791 på Brennagårds ägor i Flata i Valstads socken, Skaraborgs län. Hennes föräldrar var torparen Bengt Andersson och Kerstin Svensdotter.

Hon bodde med sina föräldrar på Brännagårds ägor och senare i torpet Åsen i Suntaks socken. Omkring år 1806 fick hon tjänst som piga hos bonden Sven Olofsson i Nolgården i Suntaks socken, Skaraborgs län.

Hon flyttade åter hem till sina föräldrar i torpet Åsen före år 1816 och bodde troligen där till sitt giftermål i Falköpings Stadsförsamling den 25 januari 1818 med den 14 år äldre drängen och hemmansbrukaren Gabriel Jonsson. Gabriel var född den 8 september 1777 i Slöta socken, Skaraborgs län.

I vigselboken i Falköping är det noterat att de bodde vid "Håkan", vilket torde vara Håkan Ambjörnstomten i Falköping. Dock återfinns de inte någonstans i Husförhörslängderna för Falköpings Stads- eller Landsförsamlingar under denna period.

Några dagar innan vigseln hade hon också fött deras enda gemensamma barn, sonen Andreas, född i Falköping den 18 januari 1819. Sonens födelse är inte noterad i Födelseböckerna i Falköping.

I mars månad år 1823 flyttade hon tillsammans Gabriel och sonen Andreas, in till Skattegården under Leaby i Slöta socken, Skaraborgs län. Närmast kom de då ifrån Falköping. Något år senare blev hon änka då hennes make avled.

Den 30 december 1826 gifte hon om sig, då med drängen Johan Jansson från gården Krakahemmet i samma socken. Lysningarna hade skett den 8, 15 och 22 oktober.

Efter bröllopet flyttade de samman i ett torp under gården Rännefalan i Falekvarna rote i Slöta socken.

Den 2 mars 1828 föddes deras enda gemensamma barn, sonen Johannes.

På torpet under Rännefalan kom hon att bo i resten av sitt liv. I kyrkböckerna är hennes make hela tiden titulerad som "Inhyses" vilket visar att de levde mycket knappt.

Den 24 april 1843 avled Stina, 52 år och 1 månad gammal. Orsaken angavs vara "nervfeber".Barn med Gabriel Jonsson:
  • Andreas, * 18 januari 1819, Falköping.

    Barn med Johan Jansson:
  • Johannes, * 2 mars 1828, Slöta.


    Åter till antavlan.


    Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2005-05-20