Isak Häll

Isak föddes den 28 januari 1797 på en av gårdarna i Rödån i Brandstorps socken, Skaraborgs län. Hans föräldrar var bonden och Gästgivaren Anders Andersson och hans hustru Catharina Svensdotter.

Familjen bodde i Rödån i Brandstors socken till år 1813, då de flyttade till Härja socken, Skaraborgs län.

I Härja socken bosatte de sig i Kråkeryd, där fadern belv Gästgivare.

År 1815 flyttade han från föräldrarna i Kråkeryd till Valstads socken och blev dräng hos torparen Johannes Larsson i Norka i annexförsamligen Vättak. När han lämnade sin tjänst som dräng och vart han flyttade är inte känt.

År 1818 tog han värvning som indelt soldat vid Västgöta Regemente och blev tilldelad soldattorpet nummer 29 i Hällerstorps rote i Kymbo socken, Skaraborgs län. Inom Västgöta Regemente tillhörde han Vartofta kompani och hade regementsnummer 479.

Eftersom han inte var gift när han tog värvning så var det troligen svårt för honom att driva soldattorpet på egen hand, därför lät han också sin syster Maria flytta in i torpet. Hon noteras i Husförhörslängden som "pig Maria Andersdotter". När hon senare flyttade är inte känt.

Under år 1819 eller 1820 gifte han sig med Maria Magnusdotter. Var de gifte sig är ännu inte känt.

I Rolf Alnefelts bok "Den indelta armén i Vartofta Härad" står följande att läsa om Isak: "Isak Andersson Häll, f 1797 28/1 i Rödån Brandstorp sn, antagen 1818 14/10, avsked 1822 13/7: har fallandesot, kan ej godkännas. Död 20/10 1865 på Kvättaks tå i Näs sn av feber."

Efter att Isak fått avsked som indelt soldat flyttade han och familjen till Valstads socken, Skaraborgs län. Därifrån vidare till torpet Liden under Prästgården i Yllestads socken, Skaraborgs län, där han alltså blev torpare.

Två år senare, år 1825, flyttade de vidare till Näs socken, Skaraborgs län. I Näs socken bosatte de sig i ett torp på Kvättaks bys mark. Enligt noteringar i Husförhörslängden i Näs socken kom de då närmast från Båstatorpet i Yllestads socken. I torpet under Kvättak bodde han i resten av sitt liv.

Isak avled den 20 oktober 1865, 68 år och 8 månader gammal. Han avled av "feber" och begravdes den 27 oktober.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2020-06-28