Maria Magnusdotter

Maria föddes den 2 juli 1793 på Enåsen i Slöta socken, Skaraborgs län. Hennes föräldrar var Ryttaren Måns Ljungkvist och hans hustru Anna Håkansdotter.

Omkring år 1810 flyttade Maria från föräldrahemmet. Vart hon flyttade är ännu ej känt.

Mellan 1815 och 1820 gifte hos sig med soldaten Isak Häll. Var de gifte sig är ännu inte känt. Vid den tiden bodde de i soldattorpet no 29 i Hällestorps rote i Kymbo socken, Skaraborgs län.

År 1823 lämnade hennes make soldatlivet och de flyttade till Valstads socken, Skaraborgs län. Samma år flyttade de vidare till torpet Liden under Prästgården i Yllestads socken, Skaraborgs län.

Två år senare, år 1825, flyttade de till Näs socken, Skaraborgs län. I Näs socken bosatte de sig i ett torp på Kvättaks bys mark. Enligt noteringar i Husförhörslängden i Näs socken kom de då närmast från torpet Båstatorpet i Yllestads socken.

I torpet under Kvättak kom hon att bo i resten av sitt liv. I oktober månad 1865 blev hon änka då maken Isak avled. Maria avled själv följande sommar, den 10 juni 1866. Hon var då 73 år och 4 månader gammal. Hon avled, i likhet med sin make, av "feber" och begravdes den 15 juni.


Barn:
  • Anna Lisa, * 12 mars 1821, Kymbo.
  • Lotta, * 25 maj 1823, Yllestad. † 16 augusti 1825, Yllestad.
  • Gustaf, * 10 juli 1826, Näs.
  • Johanna, * 2 oktober 1829, Näs.
  • Johannes, * 8 juli 1832, Näs.
  • Anders, * 25 april 1836, Näs.


    Åter till antavlan.


    Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2000-11-21