Jan Andersson

Jan föddes den 8 maj 1763 i Spånggården i Smula socken, Skaraborgs län. Hans föräldrar var Anders Johansson och hans hustru Kerstin Jonsdotter.

Den 12 november 1790 gifte han sig med Maria Andersdotter från Åsarps socken, Skaraborgs län. . Hans hustru fick ”20 lod” i morgongåvor.

De var bosatta i Korsgården i Åsarp 1791 - 1793. De flyttade sedan till Kotarp i Kinneveds socken, Skaraborgs län. Från år 1794 bodde de på Nolgården under Fastarp i Kinneveds socken.

Jan avled ca år 1800 på Nolgården i Kinneveds socken. Hans dödsdatum är inte noterat i Kyrkböckerna.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2003-07-11