Jan Andersson

Jan föddes den 8 maj 1763 i Spånggården i Smula socken, Skaraborgs län. Hans föräldrar var Anders Johansson och hans hustru Kerstin Jonsdotter.

Den 12 november 1790 gifte han sig med Maria Andersdotter från Åsarps socken, Skaraborgs län. Hans hustru fick ”20 lod” i morgongåvor.

De var bosatta i Korsgården i Åsarp 1791 - 1793. De flyttade sedan till Kotarp i Kinneveds socken, Skaraborgs län. Från år 1794 bodde de på Nolgården under Fastarp i Kinneveds socken.

Jan avled ca år 1800 på Nolgården i Kinneveds socken. Hans dödsdatum är inte noterat i kyrkböckerna.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2003-07-11