Bengt Andersson

Bengt föddes den 8 september 1749 i Skattegården i Valstads socken, Skaraborgs län. Hans föräldrar var bonden Anders Jonsson och hans hustru Catharina Bengtsdotter. Han döptes i Suntaks kyrka den 10 september.

År 1775 var han gift med Kerstin Svensdotter och bodde med sin familj som inhyses på Brennagården i Valstads socken, Skaraborgs län. År 1786 låg Brännagården under Suntaks socken i Skaraborgs län. Hur länge de bodde där är lite oklart men år 1806 bodde de på torpet Åsen under Brogården i Suntaks socken.

Bengt brukade torpet Åsen i Suntaks socken till sin död, den 14 mars 1819. Han var då 69 år, 6 månader och 22 dagar gammal. En vecka senare, den 21 mars, avled även hans hustru. Båda avled av "Bröstfeber" och de begravdes samtidigt den 25 mars.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2004-01-30