Kerstin Svensdotter

Kerstin föddes år 19 september 1752 i Skräddaregården i Hångsdala socken, Skaraborgs län. Hennes föräldrar var bonden Sven Olofsson och hans hustru Catharina. Hon döptes den 20 september.

År 1775 var hon gift med Bengt Andersson och de bodde med sin familj som inhyses på Brennagården i Valstads socken, Skaraborgs län.

År 1786 låg Brännagården under Suntaks socken i Skaraborgs län. Hur länge de bodde där är lite oklart men år 1806 bodde de på torpet Åsen i Suntaks socken.

Hennes make brukade torpet Åsen i Suntaks socken till sin död, den 14 mars 1819. En vecka senare, den 21 mars, avled även Kerstin. Båda avled av "Bröstfeber" och de begravdes samtidigt den 25 mars.


Barn:
  • Anders, * 1776, Valstad.
  • Sven, * 1779, Valstad.
  • Cajsa, * 1781, Valstad.
  • Maria, * 1783, Valstad.
  • Lena, * 1786, Valstad.
  • Stina, * 10 juni 1791, Valstad.


    Åter till antavlan.


    Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2004-01-30