Anders Andersson

Anders föddes 1759 i Acklinga socken, Skaraborgs socken. Olika födelsedatum är noterade i kyrkböckerna, 26 november och 21 januari. Vilket som stämmer är ännu inte känt. Hans föräldrar var bonden Anders Persson och hans hustru Maria Jonsdotter.

Han gifte sig i Brandstorps socken den 22 maj 1789 med bonddottern Catharina Svensdotter från en av gårdarna i Rödån i Brandstorps socken. Lysningarna hade skett den 19 och 26 april, samt den 3 maj. I morgongåva gav han sin hustru "40 lod silver". Vid denna tid tjänade han som dräng på gården Klockarehemmet i Barnarps socken, Jönköpings län, men var också noterad som "Åbo" i Rödån.

I och med giftermålet flyttade han in till hustruns gård i Rödån, vilken de också senare övertog.

Familjen bodde kvar i Rödån till år 1813, då de flyttade vidare till Härja socken, Skaraborgs län.

I Härja socken bosatte de sig i Kråkeryd där han blev Gästgivare. Familjen bodde kvar i Kråkeryd till 1817, då han också lämnade verksamheten som Gästgivare. Därefter flyttade de till Djurarp i Valstads annexförsamling Vättak.

Följande år, 1818, avled hans hustru, och han blev änkling.

Hans leverne efter år 1820 är ännu ej känt.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2018-12-29