Magnus Ljungqvist

Magnus föddes den 22 juni 1755 på ett torp i Hångsdala socken, Skaraborgs län. Hans föräldrar var torparen Pehr Månsson och hans hustru Catharina Persdotter.

I födelseboken är det noterat att han döptes till Måns. Detta namn återfanns han under i kyrkböckerna. Namnet ändrades senare till Magnus, troligtvis i samband med att han tog värvning. I militära rullor är han skriven under namnet Magnus.

Den 26 januari 1776 tog Magnus värvning vid Kungliga Västgöta Kavalleri Regemente och blev därmed ryttare i Vartofta Kompani, Första Korpralskapet och tilldelad torpet nummer 55 på Enåsens ägor i Slöta socken, Skaraborgs län. Enligt militärrullorna var han 5 fot och 9 1/2 tumm lång (ca 1,75 meter).

Den 28 december 1781 gifte han sig i Slöta kyrka med Anna Håkansdotter. Efter bröllopet flyttade även hans hustru in i soldattorpet. Anna fick 20 lod silver i morgongåvor.

Enligt noteringar i Husförhörslängderna var han i Göteborg 1793 och 1794.

Den 15 maj 1810 gick han i pension efter 37 år som ryttare vid Kungliga Västgöta Kavalleri Regemente. Han var då 55 år gammal. Enligt General Mönster Rullorna för år 1817 erhöll han 8 riksdaler banco i pension.

Fram till år 1812 bodde han och familjen i soldattorpet i Enåsen. Därefter flyttade de till ett torp under gården Kulan i samma socken.

År 1820 avled hans hustru och han blev änkling.

Han bodde kvar i torpet under gården Kulan i Slöta socken till sin död den 24 november 1827. Han var då 72 år, 5 månader och 2 dagar gammal och avled av "Ålderdomssvaghet". Begravningen skedde den 2 december 1827.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2020-06-28