Nils Westlund

Nils föddes den 11 februari 1813 på gården Västra Olsäterstorp i Övre Ulleruds socken, Värmlands län. Han var första barnet till Bonden och sedermera Muraregesällen Olof Nilsson Westerlund och hans hustru Ingeborg Månsdotter.

Västra Olsäterstorp ägdes och brukades vid denna tid av Nils mormor, Catharina Svensdotter och hennes andra make, Hindrik Persson.

Två år senare, 1815, flyttade Nils och hans föräldrar till Stockholm. De flyttade in till Klara församling i Stockholm i augusti månad år 1815. Vid inflyttningen hade fadern antagit namnet Westerlund och hade som titel "Murardräng".

År 1825 bodde han ännu hos föräldrarna i Klara församling. Följande år lämnade han hemmet och kom ut i tjänst.

År 1828 var den då femtonårige gossen lärling hos sin blivnade svärmoder, glasmästareänkan Maria Elisabet Lindholm i Kvarteret Blåman i Klara församling. Han kallade sig då redan Westlund, inte Westerlund som sin far. Dottern i huset, Maria Lindholm, skulle med tiden bli hans hustru.

Enligt mantalslängden år 1831 var han ännu kvar i huset som lärling, men i november månad år 1832 utflyttade han från Klara församling till Kristiania (Oslo) i Norge. Snart var han dock tillbaka i Stockholm.

I augusti 1839 utflyttade han från Klara församling i Stockholm till grannförsamlingen Adolf Fredrik. Där slog han sig ner i huset Västra Kvarnsgränd N:r 1 i kvarteret Vingrån. Han var ännu glasmästaregesäll och inflyttningsboken uppger att han frejd var oklandrad.

Vid denna tid bytte han yrkesinriktning och gick över till muraryrket. Enligt 1840 års Mantalslängd kallas han murarlärling och bodde i huset Röda Berget N:r 52 (f.d. 15) i Adolf Fredriks församling.

Hos honom bodde detta år, enligt Husförhörslängden, även Maria Lindholm, som senare blev hans hustru. I Mantalslängden kallade han henne redan för hustru. Hos honom bodde även deras första barn Edvard Nikolaus Teodor, som fötts på sommaren samma år, den blivande svärmodern, Glasmästareänkan Lindholm, som i Mantalslängden meddelat att hon "uppsagt burskap 1835" och nu levde "utan rörelse", samt slutligen ett år 1836 fött fosterbarn till Glasmästareänkan Maria Elisabet Lindholm.

I april 1842 bodde familjen i huset Rörstrandsgatan N:r 14 i Adolf Fredriks församling. Enligt Mantalsängderna åren 1843 och 1849 bodde de då i huset Vintervägen mindre N:r 3 (f.d. 12) i Johannes församling. Han var då muraregesäll.

De två första barnen, Edvard Nikolaus Teodor, född 1840, och Viktor Olof Bernhard, född 1842, är i kyrkböckerna upptagna som oäkta. Nils och Maria Elisabet gifte sig inte förrän den 24 november 1844. Vigseln skedde i Klara församling i Stockholm. Deras tredje barn, Henrik Alfred August, född 1848, är antecknad som äkta till makarna.

I oktober månad 1849 flyttade de till Adolf Fredriks församling, men återvände redan i april månad 1850 till Johannes, där de bosatte sig i huset Stora Nya vägen N:r 119, senare namnbytt till Stora Träskgatan 17.

Klicka för att förstora
Stora Träskgatan 17

Härifrån flyttade familjen åter till Adolf Fredrik i november 1858, men kom tillbaka till Johannes i juni året därpå. Han bosatte sig då i huset Tullportsgatan (nuvarande Döbelnsgatan) N:r 20.

Något år senare flyttade de vidare till David Bagares gata N:r 15 i samma församling. Där bodde han till sin död den 27 juli 1864. Nils avled av lunginflammation och Delirium Tremens, endast 51 år gammal. Han begravdes den 31 juli.


Ättlingar till Nils Westlund och Maria Lindholm.

Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2007-01-01