Olof Nilsson Westerlund

Olof föddes 11 januari 1784 på gården Östanås i Sunne, Värmlands län. Hans föräldrar var bonden Nils Larsson och hans hustru Katarina "Cajsa" Jonsdotter.

När Olof var fyra år gammal, år 1788, flyttade familjen till en av gårdarna i Olsäter, Övre Ulleruds socken, Värmlands län.

Sexton år gammal, år 1800, lämnade Olof hemmet och fick plats som dräng hos bonden Olof Eriksson i Hällekil i samma socken. Där stannade han till år 1803 då han flyttade tillbaka till Olsäter för att tjäna som dräng hos bonden Anders Henningsson. Även hos Anders Henningsson stannade han i tre år.

År 1806 flyttade han tillbaka till Olof Eriksson i Hällekil. Där stannade han till följande år.

År 1807 tjänade han dräng hos sin broder Lars Nilsson i Olsäter. Året därpå, år 1808, flyttade han till Stockholm men återvände tre år senare, år 1811, till sina bröder Jonas och Jan Nilsson som brukade gården Klingermyren i Olsäter.

Den 1 november 1812 gifte han sig med pigan Ingeborg Månsdotter. Efter vigseln flyttade han med sin hustru till hennes föräldrahem i Västra Olsäterstorp i samma socken som ännu brukades av hennes moder och styvfader. Ingeborg hade fram till bröllopet tjänst som piga på Olofs fädernegård i Olsäter. Gården brukades vid denna tid av Olofs äldsta broder Lars.

Tre år senare, 1815 lämnade familjen Olsäter och flyttade till Stockholm. De flyttade in till Klara församling i Stockholm i augusti 1815. Vid inflyttningen hade han antagit namnet Westerlund och hade som titel "Murardräng". Olof var detta år 31 år gammal. Han kallades senare för "Murargesäll".

Olof bodde i kvarteret Uggleborg Nr 1 i Klara församling i Stockholm till sin död den 5 juni 1828. Han var då 44 år gammal och avled av "Håll och stygn".


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2020-07-01