Ingeborg "Inga" Månsdotter

Ingeborg föddes den 10 oktober 1790 i Västra Olsäterstorp i Övre Ulleruds socken, Värmlands län. Hon var första barnet till Skräddaren Måns Nilsson och hans hustru Katarina Svensdotter.

Hon bodde hos föräldrarna på gården i Olsäter fram till år 1808 då hon fick tjänst hos bonden Olof Persson på gården Hedås i grannsocknen Ransäter. Där stannade hon i två år.

År 1810 fick hon tjänst som piga hos Lars Nilsson i Olsäter. Lars var hennes blivande make Olof Nilsson Westerlunds bror, och hade vid denna tid övertagit bruket av fädernegården efter sina föräldrar, Nils Larsson och Katarina Jonsdotter. Hos Lars Nilsson stannade hon till år 1812, då hon åter flyttade hem till fädernegården Västra Olsäterstorp.

Hon var då redan gift med drängen Olof Nilsson från Klingermyren i samma socken. Vigseln hade ägt rum den 1 november 1812 i Övre Ulleruds kyrka.

Tre år efter giftermålet, år 1815, lämnade familjen Olsäter och flyttade till Stockholm.

De flyttade in till Klara församling i Stockholm i augusti 1815. Vid inflyttningen hade maken antagit namnet Westerlund och titulerades "Murardräng" sedermera "Murargesäll".

År 1825 lämnade sonen Nils hemmet och tog tjänst.

Vid makens död i juni 1828 bodde familjen i kvarteret Uggleborg Nr 1 i Klara församling i Stockholm.

Efter makens död bodde hon kvar med de två hemmavarande barnen på adressen kvarteret Uggleborg nr 1 till den 6 november 1832 då hon avled 43 år gammal. Hon avled av "Blodgiftning".


Barn:
  • Nils, * 11 februari 1813, Övre Ullerud.
  • Olof Magnus, * 15 maj 1817, Klara, Stockholm. 1)
  • Carolina, * 6 november 1821, Klara, Stockholm.

    1) Blev murare som sin far.


    Åter till antavlan.


    Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2000-12-20