Nils Larsson

Nils föddes den 19 oktober 1744 på en av gårdarna i Olsäter i Övre Ulleruds socken, Värmlands län. Han var första barnet till bonden Lars Nilsson och hans hustru Britta Jönsdotter.

När Nils var sjutton år gammal, år 1761, flyttade familjen från Olsäter till gården Myra i Östanås i Sunne socken, Värmlands län. [Karta över byn]  

Vid tjugofyra års ålder, i september 1769, lämnade han föräldrarna i Östanås och flyttade till Karlstad. Där fick han tjänst som dräng hos handelsmannen Olof Söderberg i Trettonde roten.

Den 18 augusti 1771 gifte han sig i Karlstad med Katarina Jonsdotter, också hon boende i Karlstad. Följande månad flyttade de till Katarinas föräldrahem i Flatvik i Östra Fågelviks socken, Värmlands län.

Där brukade han gården för sin svärmors räkning fram till år 1777, då han och familjen flyttade tillbaka till Nils föräldrar i Östanås i Sunne socken för att överta hemmansbruket av fadern. Denna gård brukade han till dess han 1788 flyttade till sin födelseby, Olsäter i Övre Ulleruds socken. Han blev här torpare i Klingermyra på Olsäters bys ägor. Bruket av Klingermyra lämnade han år 1805 över till sonen Jonas Nilsson.

Nils bodde kvar i Klingermyra till sin död, den 16 april 1812. Han var då 68 år gammal. Han avled av "Slag" och begravdes den 26 april.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2006-05-25