Katarina "Cajsa" Jonsdotter

Katarina föddes den 24 februari 1746 i Flatvik i Östra Fågelviks socken, Värmlands län. Föräldrarna var bonden Jon Larsson och hans hustru Katarina Olofsdotter.

Katarina, eller Cajsa som hon kallades, var endast fyra år gammal då hennes fader avled år 1750. Följande år gifte modern om sig med Jonas Andersson från Nyeds socken.

År 1767 lämnade hon hemmet och fick tjänst som piga hos bonden Nils Nilsson i Snaversrud i Väse socken, Värmlands län. 1769 flyttade hon in till Karlstad och fick tjänst som piga hos bokhållaren Daniel Röding i Tionde roten. I Karlstad träffade hon också sin blivande make, drängen Nils Larsson.

Cajsa och Nils vigdes i Karlstad den 18 augusti 1771 av vice pastorn.

Följande månad flyttade de till Katarinas föräldrahem i Flatvik i Östra Fågelviks socken, Värmlands län. Där brukade hon och maken gården för sin mors räkning fram till år 1777. Detta år flyttade de till Nils föräldrar i Östanås i Sunne socken för att överta hemmansbruket av Nils fader.

Nils föräldragård i Östanås i Sunne brukade de fram till år 1788, då de flyttade till Nils födelseby, Olsäter i Övre Ulleruds socken. Där blev de torpare i Klingermyra på Olsäters bys ägor. Bruket av Klingermyra lämnades år 1805 över till sonen Jonas Nilsson.

I april månad år 1812 blev hon änka då maken avled. Efter makens död bodde hon en tid hos sonen Lars Nilsson i Olsäter, men var vid sin död, i februari 1814, åter bosatt på Klingemyra.

Exakt dödsdatum finns inte angivet för Cajsa, men begravningen skedde den 20 februari 1814. Hon avled av "Feber" i en ålder av 65 år.


Barn:
 • Brita, döpt 25 december 1772, Östra Fågelvik.
 • Lars, * 12 juli 1775, Östra Fågelvik.
 • Jonas, * 3 augusti 1778, Sunne.
 • Katarina, * 14 maj 1781, Sunne.
 • Olof, * 11 januari 1784, Sunne.
 • Nils, * 16 juni 1787, Sunne.
 • Jan, * 1 februari 1791, Övre Ullerud.


  Åter till antavlan.


  Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2000-12-20